Inställning av webbplats
Icon
Teman
Ljus
Mörk
Copyright

Användarvilkor

Juni 2023

Denna policy har nyligen uppdaterats för att bättre anpassa sig till våra nya och utökade tjänster. Vi strävar alltid efter att förbättra och utveckla våra tjänster för att bättre möta våra användares behov. Genom att uppdatera denna policy kan vi säkerställa att våra användare kan fortsätta att lita på våra tjänster och att deras personuppgifter hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Dessa användarvillkor ("Avtalet") är ett avtal mellan Swedenhost.se, ("Swedenhost", "oss", "vårt" eller "vi") och dig ("Användare", "Kund" , "Kund" eller "du" eller "din"). Detta avtal anger de allmänna villkoren för din användning av de produkter och tjänster som görs tillgängliga av Swedenhost och för webbplatsen Swedenhost.se (sammantaget "Tjänsterna"). Genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal har du inte behörighet att använda eller komma åt tjänsterna.

1. Inledning

 • Dessa användarvillkor reglerar ditt användande av tjänsterna som erbjuds av Swedenhost. Genom att använda Swedenhosts tjänster godkänner du dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dem.
 • Swedenhost förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst. Du uppmanas att regelbundet läsa igenom villkoren för att vara informerad om eventuella ändringar. Fortsatt användande av Swedenhosts tjänster efter ändringar innebär att du godkänner de uppdaterade användarvillkoren.

2. Tjänster

 • Swedenhost tillhandahåller webbhotell- och VPS-tjänster till sina kunder.
 • Swedenhost garanterar en upptid på minst 99,9% för sina tjänster under ett kalenderår. Garantin för upptid omfattar inte planerade eller nödvändiga avbrott för underhåll, omständigheter utanför Swedenhosts kontroll, exempelvis fel orsakade av kunden, tredjepartsleverantörer eller attacker mot nätverket.
 • Swedenhost tillhandahåller teknisk support för sina tjänster via e-post och biljettjänst dygnet runt, året runt. Supporten kan hjälpa dig med tekniska problem och frågor som rör tjänsterna.
 • För att använda Swedenhosts tjänster måste du vara minst 18 år gammal. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att använda tjänsterna. Genom att använda Swedenhosts tjänster bekräftar du att du uppfyller dessa krav.

3. Betalning

 • Du förbinder dig att betala för Swedenhosts tjänster enligt priser som anges på webbplatsen eller i skriftliga avtal med Swedenhost.
 • Betalningar görs månadsvis. Betalningar görs i förskott och debiteras automatiskt från det kreditkort eller betalkort som du har angett.
 • Vid försenad betalning avbryts tjänsterna tills full betalning har mottagits. Swedenhost förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto om betalningen inte tas emot inom 5 dagar efter förfallodagen. Vid försenad betalning tillkommer en förseningsavgift på liknande summa som produkten.

4. Konto

 • Du måste skapa ett konto hos Swedenhost för att kunna använda företagets tjänster. Du ansvarar för att alla uppgifter som du anger vid registreringen är korrekta och uppdaterade.
 • Du ansvarar för all aktivitet som sker under ditt konto. Swedenhost kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som orsakas av obehörig användning av ditt konto.
 • Swedenhost förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto om du bryter mot dessa användarvillkor eller om din användning av tjänsterna är skadlig för Swedenhost eller andra användare.
 • Du måste vara över 15 år för att beställa en tjänst av Swedenhost.

5. Användaruppgifter

 • Du ansvarar för att skydda dina användaruppgifter, inklusive lösenord, och för att säkerställa att de inte delas med obehöriga.
 • Om du misstänker att din användarinformation har kommit i orätta händer ska du omedelbart kontakta Swedenhost och byta ditt lösenord.
 • Swedenhost förbehåller sig rätten att blockera eller ta bort ditt konto om det finns bevis för obehörig åtkomst eller användning av ditt konto.

6. Ansvarsbegränsning

 • Swedenhost ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador som uppstår på grund av användning av företagets tjänster, inklusive förlust av data, inkomster eller goodwill.
 • Swedenhost ansvarar inte för skador som orsakas av tredjepartsprogramvara eller tjänster som används i samband med Swedenhosts tjänster.
 • Swedenhosts ansvar gentemot dig är begränsat till det belopp du har betalat för tjänsterna under de senaste 12 månaderna.

7. Ändringar i användarvillkor

 • Swedenhost förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst.
 • Du kommer att meddelas om ändringarna via e-post och de nya villkoren kommer att publiceras på Swedenhosts webbplats.
 • Fortsatt användning av Swedenhosts tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft anses utgöra godkännande av de nya användarvillkoren.

8. Övrigt

 • Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Swedenhost och ersätter alla tidigare eller samtidiga muntliga eller skriftliga avtal och överenskommelser.
 • Swedenhosts underlåtenhet att utöva någon rättighet enligt dessa användarvillkor ska inte anses utgöra avstående av denna rättighet.
 • Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor till någon annan utan Swedenhosts skriftliga godkännande.

Din integritet är viktig

Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster och för analys och marknadsföring. För att ta reda på mer om vår användning av cookies, se vår integritetspolicy och Cookie- och spårningsmeddelande. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vår användning av cookies.
Inställningar